top of page

Allegre

อัลเลเกร

Sparking wine Banner.jpg

ALLEGRE

Allegre Sparkling Wine Cheap ไวน์ สปาร์คกิ้ง ไวน์ฟอง ราคาถูก ดื่มง่าย ทุกโอกาส

ไวน์สปาร์คกลิ้งสีเหลืองฟางประกายทอง สไตล์ Brut (หวานน้อย)

ให้กลิ่นหอมและรสชาติที่สดชื่นของช่อดอกไม้และผลไม้สุก

 

ด้วยราคาที่สุดจะคุ้มค่า ไวน์ Allegre จึงเหมาะกับทุกๆโอกาสที่คุณสร้าง

bottom of page