top of page

Howard Park

ไวน์ ออสเตรเลีย พรีเมี่ยม Wine Australia Howard Park
howard-park-logo.png

Howard Park ผู้บุกเบิกไวน์แห่งภูมิภาคตะวันตกของออสเตรเลีย ซึ่งดูแลโดยตระกูล Burch ที่ถูกสืบทอดมากว่า 30 ปี ผ่านมาถึงสองรุ่น ครอบคลุมไร่องุ่น 4 แห่ง ใน 2 ภูมิภาค

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1986 โดยเกิดจากความทะเยอทะยาน ต้องการผลิตไวน์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมีศักยภาพในการเก็บรักษาได้หลายปี Howard Park จึงใช้เวลานานแรมปีในการค้นหาผู้ผลิตในมาร์กาเร็ต ริเวอร์ และเกรท เซาเธิร์น ที่สามารถผลิตองุ่นได้ดีมีคุณภาพสูงสุด เพื่อนำมาทำไวน์

 

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จนสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกไปในพื้นที่พรีเมี่ยมอย่าง มาร์กาเร็ต ริเวอร์ และเกรท เซาเธิร์นได้สำเร็จ ด้วยเหตุนี้ Howard Park จึง กลายมาเป็นผู้นำด้านการผลิตไวน์แห่งภูมิภาคตะวันตกของออสเตรเลีย จนได้รับรางวัล และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของไวน์ได้อย่างโดดเด่น

BG.png

เรื่องราวของเรา

ตระกูลแรกผู้ริเริ่มผลิตไวน์
แห่งออสเตรเลีย

ในปี ค.ศ. 2009 Howard Park ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมกลุ่ม First Families of Wine (AFFW) ของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไวน์ที่เป็นธุรกิจครอบครัวสืบทอดกันหลายรุ่นหลายสมัย AFFW ถือเป็นตัวแทนของภูมิภาคที่ปลูกไวน์ 16 แห่งทั่วออสเตรเลีย ใน 4 รัฐ และมีประสบการณ์ด้านการผลิตไวน์จนเป็นมรดกตกทอดรวมกันมากกว่า 1,200 ปี

93478754_4416995651659408_61370800147949

ไวน์ของเรา

ไร่องุ่น
กับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

มีการนำต้นรากขององุ่นในยุคก่อนที่โดน Phylloxera ระบาดมาขยายพันธุ์เพื่อรักษา

ความสมบูรณ์  นอกจากนี้ Howard Park

ยังได้ก่อตั้งโรงเรือนสำหรับ

เพาะพันธุ์และอนุบาลต้นองุ่น

ที่เลสตันอีกด้วย

การปลูกองุ่นโดยยึดมาตรฐานระดับสากลของการทำฟาร์ม

แบบไบโอไดนามิก และไดนามิก

โดยได้รับอิทธิพลจากนักชีวเคมีในเบอร์กันดี ประเทศฝรั่งเศส

ปลูกพืชและหญ้าไรย์ตามแนว

ต้นองุ่น เพื่อป้องกันวัชพืชใน

ฤดูร้อน และควบคุมความชื้น

และแร่ธาตุให้กับหน้าดิน

ใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ

บรรจุภัณฑ์กว่า 80% รวมถึงการผลิตแก้ว และพลาสติก ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

Viticulture-Sustainability-Image_-1-prev

อนุบาลต้นองุ่น

Viticulture-Sustainability-Image2-previe

ทำฟาร์มแบบไบโอไดนามิก 

Viticulture-Sustainability-Image3-previe

การควบคุมวัชพืช

Viticulture-Sustainabilty-Image5-preview

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

bottom of page