top of page

Renmano

Picture6.png
Renmano Australia Wine ไวน์ ราคาถูก ออสเตรเลีย
Picture7.png
abstract-cream-beige-gold-gradient-260nw
Publicación de Instagram de Ankara 💞💫A

เรื่องราวของเรา

ย้อนกลับไปในอดีตที่ไวน์เนอรี่ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 ผ่านมากว่า 100 ปีแห่งประวัติศาสตร์

 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1916 ได้เกิดการร่วมมือกันครั้งแรกของผู้ผลิตในออสเตรเลียที่ตัดสินใจสร้างแบรนด์ Renmano ขึ้นโดยใช้วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม

​Renmano รู้ดีว่าไวน์ที่ดีเริ่มต้นจากผลผลิตในไร่องุ่น ดังนั้น ผลองุ่นที่จะนำมาทำไวน์ จะต้องผ่านการคัดเลือกโดย winemaker ระดับโลก เพื่อช่วยให้มั่นใจในคุณภาพ และขนาดที่เหมาะสม ก่อนถูกเก็บเกี่ยวตอนกลางคืนอย่างพิถีพิถันที่สุด เพื่อนำมาทำไวน์ให้ได้คุณภาพ 

 

ด้วยคุณภาพของไวน์ Renmano ทำให้ได้รับรางวัลมากมาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 มากกว่า 300 รางวัล 14 เหรียญทอง และ 4 ถ้วยรางวัล

bottom of page